Helyettes szülői hálózat működtetése

 

 A szülő kérelmére vagy beleegyezésével a helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. A gyermek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart, mely 6 hónappal szükség esetén a tanév végéig meghosszabbítható.

Az átmeneti gondozásban részesített gyermek gondozásának nevelésének célja, hogy ideiglenesen helyettesítse az akadályoztatott szülő gondoskodását. A helyettes szülő a rászoruló gyermeknek ideiglenes jelleggel az életkorához, egészségi állapotához és egyéb szükségleteihez igazodó teljes körű ellátást biztosít.

A helyettes szülői hálózat férőhelyeit a működési engedély tartalmazza.

A hálózat ellátási területe Doboz Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

Az ellátás igénybevételének módja:

 

Az ellátás igénybevételére a szülő(k) kérelme vagy beleegyezése alapján kerülhet sor. A kérelmet a gyermekjóléti szolgálathoz kell benyújtani. A gyermekjóléti szolgálat javaslatával együtt eljuttatja az igénylő kérelmét az illetékes jegyzőhöz, aki az intézményvezető által kijelölt helyettes szülőnél helyezi el határozatában a gyermeket. A jegyző határozatában rendelkezik a gyermek átmeneti gondozásához kapcsolódó juttatások megállapításáról, folyósításáról, illetve a szülő(k) által fizetendő gondozási díjról. Az ellátásért fizetendő gondozási díjat az önkormányzat határozatban állapítja meg. Az ellátás megszüntetéséről a szülő kérelmére, a gyermekjóléti szolgálat javaslatára a jegyző határozatot hoz

 

 

 

 

28/2008.(XII.12) KT rendelet 3.sz. melléklete:

 

Helyettes szülői hálózat térítési díjai

 

Egy főre jutó jövedelem

Ft/nap

Ft/hó

0,.- 10.000,-

térítésmentes

10.001,- 12.500,-

80,-

2400,-

12.501,- 15.000,-

100,-

3000,-

15.001,- 17.500,-

140,-

4200,-

17.501.- 20.000.-

160,-

4800,-

20.001,- 22.500.-

180,-

5400,-

22.501,- 30.000.-

200,-

6000,-

30.001,- 35.000,-

260,-

7800,-

35.001.- felett

300,-

9000,-