Rendszeres szociális segélyben részesülők

A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű (egészségkárosodott, nem foglalkoztatott) aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Jellemzője, hogy a pénzbeli segélyhez szolgáltatásokat is hozzárendel. E szolgáltatásoknak az ellátottak munkaerőpiaci pozíciójának erősítését kell szolgálnia.

 

Legfontosabb eszközünk a bizalmon alapuló, személyre szabott segítő kapcsolat. Alapelv, hogy az együttműködési programban onnan induljunk ki, ahol az igénybevevő tart és a különböző szolgáltatási elemek az ő szükségletéhez igazodjanak.

A munkaerőpiacra való visszasegítés időben elhúzódó folyamat. A munkanélküliek csoportja heterogén összetételű. Az egyéni esetkezelés mellett a csoportmunkának és közösségi munkának is meg kell jelennie a szolgáltatásrendszerben. Számos készség, képesség, kompetencia elsajátításához a csoport és közösségi munka kínál lehetőséget.

 

 

A munkanélküliség hatásai lehetnek:

 • Rendszeres jövedelem megszűnik, vagy csökken
 • Stressz, szorongás, depresszió
 • Pszichés okok szomatizálódása, egészségkárosodás
 • Társas kapcsolati háló beszűkül, izoláció
 • Társadalmi, szociális presztízs elvesztése
 • Önértékelés, identitás, biztonságérzet elvesztése
 • Gyermekek szorongása, kirekesztettsége nő, tünethordozóvá válhat (egészségügyi, viselkedési zavar)
 • Szenvedélybetegség (alkohol, nyugtató, altató használat)
 • Életvezetési probléma
 • Rendszertelen, strukturálatlan napirend, életmód
 • Munkanélküli létre való szocializáció
 • Hibás minta átörökítése

Beilleszkedést segítő program

 

Személyre szabott cselekvési /gondozási/ terv, közösen megfogalmazott probléma megoldásának rövid és hosszú távú célját és feladatait rögzíti az eszközök, módszerek, technikák mellérendelésével. támogató, képességfejlesztő és kontroll elemeket egyaránt tartalmaz.

Elsődleges cél: visszaintegrálódás segítése a munkaerőpiacra, segélyezett munkába állítása.

Másodlagos cél: hátrányos helyzetűek társas kapcsolatainak javítása, izoláció oldása, pszichés támogatás, az életminőség romlásának megakadályozása, hátrányos helyzetből adódó nehézségek kezelése.

 

 

Szükségletekhez igazított díjmentes szolgáltatások a családsegítőben

 • Egyéni esetkezelés, családgondozás.
 • Információ.
 • Ügyintézés.
 • Életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás.
 • Pszichológiai, jogi tanácsadás.
 • Konfliktuskezelő tanácsadás /mediáció/.
 • Csoportmunka.
 • Közvetítés más /civil szervezetek/ szolgáltatásaihoz.